Δ.Σ. Συλλογου

Πρόεδρος: Ζαννή-Χαλάτση Έφη  – τηλ. 6956021431  email: zannis.e@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Λιάπη-Παλαμίδη Χριστίνα – τηλ.6970882840 email: palamidichristina@gmail.com


Γεν. Γραμματέας: 
Δούκα-Νανοπούλου Ελίνα  – τηλ. 6944421149      email: enanop@otenet.gr


Αν. Γεν. Γραμματέας: 
Αγγελή-Οικονόμου Χριστίνα – τηλ. 6944285511 email: christina.aggeli@gmail.com
 

Ταμίας: Ντανιέλα Μιχαλοπούλου-Κωνσταντάρα – τηλ. 6982103898  email: dmichalopoulos@hotmail.com

Μέλος: Ρωμανού –Τζινιέρη Βασιλική – τηλ.6937121979                                            email: tzinieriv@yahoo.gr

Μέλος: Παλατζιάν Άντα – τηλ. 6979263342                                                                      e-mail: adapalandjian@gmail.com